ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : ส่งรายงานเรื่องการใช้ some,much,many!

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป Miss.Nittaya Yamtale (อิเล็)

  114.128.193.78

  โพสต์เมื่อ : 29 ก.ค. 2552 16:24 น.

รายงาน

เรื่อง   การใช้  Some ,any ,much , many ,lost/a lot of,a few

a little

เสนอ

ผศ.ดร ธวัศชา   เดชสุภา

จัดทำโดย

นางสาวนิตยา   แย้มทะเล รหัส  5160903202

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาโทรคมนาคม

ชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2552

 

                           การใช้ some และ any
ทั้ง some และ any มีความหมายว่า "บ้าง" แต่ใช้แตกต่างกันดังนี้
1. some ใช้กับประโยคบอกเล่า ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ เช่น
I have some pens. (ฉันพอจะมีปากกาบ้าง)
John wants some water. (John ต้องการน้ำบ้าง)

There are some books on the table. (มีปากกาอยู่บนโต๊ะบ้าง)
There is some sugar in the bowl. (มีน้ำตาลทรายอยู่ในชามบ้าง)
2. any ใช้กับ

2.1ประโยคปฏิเสธ ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ แต่ความหมายจะเปลี่ยนเป็น     

 "ไม่ ______ เลย" เช่น
I don't have any pens. (ฉันไม่มีปากกาเลยสักด้าม)
John doesn't want any water. (John ไม่ต้องการน้ำเลย)

There aren't any pencils under the table. (ไม่มีดินสออยู่ใต้โต๊ะเลยสักแท่ง)
There isn't any tea in the cup. (ไม่มีน้ำชาอยู่ในถ้วยเลย)
2.2 ประโยคคำถาม ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ แต่ความหมายจะเปลี่ยนเป็น

"_______ บ้างไหม" เช่น
Do you have any pens? (คุณมีปากกาบ้างไหม)
Does John want any water? (John ต้องการน้ำบ้างไหม)

Are there any books in the schoolbag? (มีหนังสืออยู่ในกระเป๋าเรียนบ้างไหม)
Is there any coffee in the cup? (มีกาแฟอยู่ในถ้วยบ้างไหม)

การใช้  a  few    a little   และ   a lot of

a   few  ( น้อย ,สองสาม) หมายความว่า พอมีอยู่บ้างเล็กน้อย หรือไม่มากนัก

                   ใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ เช่น  คน สัตว์ สิ่งของ

                  a few books        a few cats         a few cars    a few people

                  There are a few books on the shelf.

                  There are a few cars in the parking.

                  The restaurant is nearly empty there were a few people.

 

                   a little   (น้อย)  แต่พอมีอยู่บ้างไม่มากนัก ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้เอกพจน์ เช่น

                   จำนวนของสิ่งของที่มีปริมาณ    หรือไม่สามารถบอกจำนวนที่แน่นอนได้

                              a little money      a little sugar        a little knowledge       a little respect   

                             I have a little money, I can lend you some.

                             Please give me a little sugar

    

                  a lot of  (จำนวนมาก) ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์+กริยาพหูพจน์   เช่น

                  A lot of glasses are in the cupboard.

                  There are a lot of people in the meeting room.

               ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้+ กริยาเอกพจน์ เช่น

                  He drinks a lot of water because he is tired.

                   If you work hard, you will get a lot of money.

การใช้ "a lot of" และ "lots of" ว่าแตกต่างกันตรงไหน... ตรงนี้มีความเชื่อแตกต่างกันออกไปครับ คือ
ความเชื่อที่ผิดประการแรก
บางคนบอกว่า a lot of ตามด้วยนามนับได้ ส่วน lots of นั้นตามด้วยนามนับได้
ความเชื่อที่ผิดประการที่สอง
เขาว่ากันว่า a lot of ตามด้วยคำนามที่เป็นรูปพหูพจน์ แต่ lots of นั้นตามด้วยคำนามในรูปเอกพจน์ (เพราะเชื่อกันว่า lots มันเติม s ไปแล้ว)
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มันกลับน่าตกใจอย่างมากว่า "a lot of" กับ "lots of" นั้น นอกจากจะแปลความหมายเหมือนกันว่า เยอะแยะ, อย่างมาก, จำนวนมาก (great quantity) แล้ว มันยังใช้แทนกันได้อีกต่างหาก และที่สำคัญ คำนามที่ตามต่อมัน จะต้องเป็นรูปพหูพจน์อีกด้วย!!
นอกจากนี้ เราสามารถใช้ "a lot of" กับ "lots of" ได้ทั้งกับคำนามที่นับได้ และนับไม่ได้
พูดง่ายๆ ก็คือ
He has a lot of friends. = He has lots of friends. นั่นเอง ต่างก็แปลว่า เขามีเพื่อนมากมาย
แต่เวลาที่จะเอามาใช้ในรูปของ adverb นั้น เราจะเอาวางไว้ท้ายประโยคนะครับ เช่น
He like swimming a lot. (เขาชอบว่ายน้ำอย่างมาก)

 

วิธีการใช้ Much และ Many

Much และ Many ทั้งสองคำใช้ในการบอกปริมาณ
Much และ Many  ทั้งสองคำนี้ต่างใช้ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ 
โดยที่ Much ใช้ในกับคำนามที่นับไม่ได้ เช่น นม, เงิน, ข้าว เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น
การใช้ Much ในประโยคปฏิเสธ

I don't have much money to buy a new notebook now.
(ฉันไม่มีเงินมากนักที่จะซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในตอนนี้)

การใช้ Much ในประโยคคำถาม

How much money have you got?
(คุณมีเงินอยู่มากเท่าไหร่)

แต่ Many  ใช้ในกับคำนามที่นับได้  เช่น เพื่อน,  ผลไม้  เป็นต้น
ตัวอย่าง เช่น
การใช้ Many. ในประโยคปฏิเสธ

I don't have many friends but I do have few good friends.
(ฉันไม่มีเพื่อนมากมายนักหรอก แต่อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนแท้อยู่สองสามคน)


การใช้ Many. ในประโยคคำถาม

How many good friends do you have?
(คุณมีเพื่อนดีๆมากแค่ไหน)

 

 

     
 

  29 ก.ย. 2552 20:57 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนเก่ง

 nattanicha_suaisom@hotmail.com 112.142.15.209

  

ขอบคุนมากค่ะสำหรับความรู้ที่ให้มา พอดีพรุ่งนี้จะสอบแล้ว จึงมาเปิดหาดู พอดีว่าชั้นอ่อนเรื่องของวิธีใช้พวกนี้น่ะค่ะ ยังไงก้อช่วยอวยพรให้ชั้นได้คะแนนเต็มด้วยนะค่ะ ถ้าไม่ผ่านล่ะก็ จะมาโทษคนคิดนี่แหละ (ล้อเล่นค่ะ)

 

 


  23 พ.ย. 2552 18:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป jomjam310

 jomjam310@thaimail.com 113.53.94.196

  

  ขอบคุณค่ะที่ช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ

 


  24 พ.ย. 2552 08:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นุ๋นิดหน่อย

  114.128.219.141:192.168.1.222

   ขอบคุณนะค่ะที่ให้แนวทางในการสอบ

 


  2 ม.ค. 2553 19:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป oata

 ookik_lovelll@hotmail.com 58.8.39.96

  

สอนม่ายรุรื่องเลยอ่านะ บอกจิงจากจัย #

 


  16 พ.ย. 2553 15:15 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป น้องกร

 kon-kikkok@hotmail.com 118.175.107.75

  

 


  31 ม.ค. 2554 18:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ey3

  124.157.231.50

  

เป็นสื่อ การเรียน การสอน ที่ดีมากเลยค่ะ

 


  20 ส.ค. 2554 16:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนอ่าน

  182.93.236.249

  

D จัง

 


  20 ก.ค. 2555 10:52 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป noojub

 arm2851@hotmail.com 110.164.189.209:10.0.0.42

  

เป็นอารายที่ดีมากเลยคร้าขอบคุนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆช่วยได้มากเลยง่ะะะ+++!!!!!!!!!

 


  19 ก.ย. 2555 22:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนน่ารัก

 ing18781@hotmail.com 182.232.126.192

   ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

 


  7 ส.ค. 2556 04:27 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป bvlgari ???

 wjllsrcirae@gmail.com 179.185.66.146:216.244.75.213

   How can you be aware of should a Wordpress idea works with your join up opportunity? bvlgari ??? http://www.bvlgarieshop.asia/bvlgari-????-???-c-2.html

 


  16 ก.ย. 2556 21:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สมหมาย

 toeyindy@thaumail.com 115.67.198.167

   ขอบคุณมากเลยนะครับ มีประโยชน์มากครับ

 


  2 ธ.ค. 2556 20:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Panod

 panod.champ@gmail.com 101.108.15.100

  

Thank you very much.

 


  3 ก.ย. 2557 15:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Military Oakleys Sunglasses

 ctggmbfok@gmail.com 36.248.117.8

   Military Oakleys Sunglasses Military Oakley Sunglasses Oakley Holbrook Sunglassese Oakley Sunglasses Clearance Oakley Military Sunglasses

 


  5 ก.ย. 2557 14:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Michael Kors Jet Set Travel Large East West Leather Tote Handbag

 pbjjmns@gmail.com 36.248.116.227

   Michael Kors Kempton Coffee Brown Nylon Large Gold Lock Tote Shoulder Handbag Online http://www.montedentistry.com/?16.php Oakley Juliet Sunglasses Cheap http://www.wendiyoung.com/wp/sunglasses.asp?p=10 Oakley Womens Sunglasses Wholesale Visit Our cheap michael kors black purse Online Michael Kors Jet Set Travel Large East West Leather Tote Handbag http://midade.com/4.php?150.html

 


  23 ก.ย. 2557 16:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Michael Kors Bags Sale

 ayvirel@gmail.com 175.42.16.168

   http://wikibooks.co/Six_Ways_Michael_Kors_Bags_Will_Improve_Your_Sex_Life http://artistworx.com/index.php?title=Five_Ways_To_MIchael_Kors_In_60_Minutes http://niveus.at/index.php?title=7_MIchael_Kors_Mistakes_That_Will_Cost_You_1m_Over_The_Next_4_Years http://aliveschool.com/index.php?title=Michael_Kors_Smackdown http://hihume.ru/The_Biggest_Myth_About_MIchael_Kors_Exposed http://niveus.at/index.php?title=MIchael_Kors_-_Is_it_a_Scam %6 http://www.malgefragt.net/mwiki/index.php?title=The_Benefits_Of_Michael_Kors http://kaizenwiki.com/index.php?title=Michael_Kors_Bags_Expert_Interview

 


  23 ก.ย. 2557 20:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap Michael Kors Bags

 dailiisncel@gmail.com 36.251.7.212

   http://okadds.com/How_To_Choose_Coach_Bags http://loosecats.com/groups/the-battle-over-coach-outlet-and-how-to-win-it/ http://gaetcraft07.fr/mediawiki/index.php?title=10_Romantic_Coach_Outlet_Vacations http://www.malgefragt.net/mwiki/index.php?title=How_To_Something_Your_MIchael_Kors http://www.controlchaostech.com/wiki/index.php/Five_Ways_You_Can_Eliminate_Cheap_Michael_Kors_Out_Of_Your_Business http://www.malgefragt.net/mwiki/index.php?title=6_Things_You_Can_Learn_From_Buddhist_Monks_About_MIchael_Kors %6 http://micravoip.com/index.php?title=10_Things_You_Can_Learn_From_Buddhist_Monks_About_Coach_Bags http://performanceartist.com/master-art-michael-kors-bags-three-tips/

 


  24 ก.ย. 2557 04:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Shop All Style Of Micheal Kors Bags

 ubhptq@gmail.com 36.248.119.14

   http://www.gizmodoctors.com/Want_To_Step_Up_Your_Cheap_Michael_Kors_You_Need_To_Read_This_First http://www.lezinter.net/wiki/index.php/Five_Stunning_Examples_Of_Beautiful_MIchael_Kors http://counterasix.es/mediawiki/index.php?title=Attention-getting_Ways_To_MIchael_Kors http://gaetcraft07.fr/mediawiki/index.php?title=How_To_Something_Your_MIchael_Kors http://salon-leto.ru/content/how-make-your-michael-kors-look-million-bucks-4?nocache=1 http://counterasix.es/mediawiki/index.php?title=Should_Fixing_Michael_Kors_Bags_Take_Seven_Steps %6 http://www.bazakodow.pl/index.php?title=The_Number_One_Question_You_Must_Ask_For_Coach_Bags http://counterasix.es/mediawiki/index.php?title=Here%C3%A6%C5%A0_A_Quick_Way_To_Solve_The_Michael_Kors_Bags_Problem

 


  24 ก.ย. 2557 08:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Michael Kors Bags Sale

 sypmkyjtlbu@gmail.com 175.42.17.126

   http://www.perloca.com/Ten_Enticing_Ways_To_Improve_Your_Michael_Kors_Bags_Skills http://www.thorse.org/mediawiki/index.php?title=What_Everybody_Ought_To_Know_About_Cheap_Michael_Kors http://iparents.com/content/you-will-thank-us-nine-tips-about-michael-kors-you-need-know http://wikiroo.com/index.php?title=How_To_Make_Your_Coach_Outlet_Look_Amazing_In_8_Days http://www.storns.net/mediawiki/index.php?title=Life_Death_and_Michael_Kors_Bags http://gaetcraft07.fr/mediawiki/index.php?title=10_Stylish_Ideas_For_Your_Coach_Bags %6 http://bike4life.kr/w/index.php/How_To_Make_Your_Product_The_Ferrari_Of_MIchael_Kors http://www.lezinter.net/wiki/index.php/9_Things_You_Can_Learn_From_Buddhist_Monks_About_MIchael_Kors

 


  24 ก.ย. 2557 12:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap Michael Kors Sale With Much Than 65Off Discount

 ernncqvh@gmail.com 36.248.119.14

   http://www.lezinter.net/wiki/index.php/The_Little-Known_Secrets_To_Coach_Outlet http://hihume.ru/9_Ways_To_Immediately_Start_Selling_Michael_Kors_Bags http://iparents.com/content/life-after-michael-kors-9 http://sahluv.com/index.php?title=Don_t_Just_Sit_There_Start_Getting_More_Michael_Kors_Bags http://www.storns.net/mediawiki/index.php?title=The_Most_Overlooked_Solution_For_Coach_Bags http://www.militiajointops.com/Thinking_About_MIchael_Kors_4_Reasons_Why_It%C3%A6%C5%A0_Time_To_Stop %6 http://www.blacklungpapa.com/index.php?title=Too_Busy_Try_These_Tips_To_Streamline_Your_MIchael_Kors http://iparents.com/content/new-fuss-about-michael-kors-bags-1

 


  30 ต.ค. 2557 00:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Coach Factory Outlet

 uioaeaen019@gmail.com 110.89.32.229

   good luck Coach Factory Outlet http://www.coachoutlettub.com

 


page [1] 2   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker